July 3, 2010

A story without an author

ఒక పేరా ఒక కథ చెప్పగలదా! వున్న కాసిని వాక్యాలతోనూ పాఠకునిలో ఇంటిమసీ కల్గించగలదా! బోర్హెస్‌వి ఒక పేరా కథలు ఒకట్రెండు వున్నాయి. అలాగే కాఫ్కా "మెడిటేషన్స్"లోనూ బోలెడున్నాయి. కానీ అవి ఇంటిమేట్ కథలు కాదు, ఇంటెలెక్ట్‌ని ఆకట్టుకునే కథలు. ("ఇంటిమేట్" కథలన్నపుడు నా ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే చెకోవ్ The Lady with the Dog ని ఉదాహరణగా చెప్తాను.) అలాగే బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఆరు పదాల హెమింగ్వే కథ కూడా ఒకటి గుర్తొస్తోంది: "For sale: baby shoes, never worn." వాటితో పోలిస్తే ఇదేం గొప్ప కథ కాకపోవచ్చు. అసలిది కథే కాదు. ఒక బయోగ్రఫీలో భాగంగా ఇమిడి వున్న నిజ జీవిత శకలం. అయినా ఇది నాకు గుర్తుండిపోయేలా ఒక కథ చెప్పింది. ఇరవయైదేళ్ళ శామ్యూల్ జాన్సన్, ఇటీవలే భర్తని పోగొట్టుకున్న నలభయైదేళ్ళ ఎలిజబెత్ పోర్టర్‌ని వివాహానికి సమ్మతింపజేస్తాడు. పెళ్లికి పెద్దగా ఎవరూ హాజరయ్యేది లేదు. చర్చిలో జరగబోయే పెళ్ళి తంతుకు వధూవరులు గుర్రాల మీద వెళ్లాలని నిశ్చయమవుతుంది. ఇద్దరూ బర్మింగ్‌హామ్ నుండి డెర్బీ దాకా రెండు గుర్రాల మీద ప్రయాణం మొదలుపెడతారు. ఆ కాస్త ప్రయాణాన్ని గురించీ తర్వాత్తర్వాత (ఆమె మరణించిన చాలాయేళ్ల తర్వాత) శామ్యూల్ జాన్సన్ తన జీవిత చరిత్రకారుడు బాస్వెల్‌తో ఈ మాటలన్నాడట:
"Sir, she had read the old romances, and had got into her head the fantastical notion that a woman of spirit should use her lover like a dog. So, Sir, at first she told me that I rode too fast, and she could not keep up with me; and, when I rode a little slower, she passed me, and complained that I lagged behind. I was not to be made the slave of caprice; and I resolved to begin as I meant to end. I therefore pushed on briskly, till I was fairly out of her sight. The road lay between two hedges, so I was sure she could not miss it; and I contrived that she should soon come up with me. When she did, I observed her to be in tears."
నిన్నటి నా పఠనంలో పదే పదే చదివిన పేరా యిది! ఎంత కథ వుందో కదా ఇందులో! కనిపించే వాక్యాల్లో కాదు; ఆ వాక్యాల మధ్య ఖాళీలో — అతను గుర్రాన్ని దురుసుగా ముందుకు దూకించేసి ఆమెను దాటి వెళిపోయింతర్వాత, తిరిగి ఆమె అతణ్ణి అందుకునే లోపునున్న సంధి కాలంలో — అక్కడుంది అసలు కథ. తన భవిష్యత్తుని అల్లుకుని వెంట రావాల్సిన తోడు కనుచూపు మేరలో కన్పించకపోగా, ఆ నడివయసు పెళ్లి కూతురు గుర్రం మీద ఒంటరిగా ప్రయాణించడం.... కానీ ఇలా విడమరిచి చెపితే కథకు నా పదాలతోనే ఒక చట్రం ఏర్పడిపోతుంది. ఇక చదివేవాళ్ల ఊహ అందులోనే ఇరుక్కుపోయి తిరుగుతుంది.

I like to see it as a story without an author (in the literal sense; not in some Flaubertian sense). A story that life itself wrote in first-person narration — the narrator incidentally being Johnson. It's complete with an engaging beginning, distinct characterizations ("she had read the old romances", "I resolved to begin as I meant to end"), brief but essential description ("The road lay between two hedges"), and a piercing ending.

(Above selection is from the book "Life of Samuel Johnson" by James Boswell)

0 స్పందనలు:

మీ మాట...